| Home | Konto dla użytkowników sieci
Piątek, 19 kwiecień 2019r.
Imieniny: Adolfa, Tymona i Leona
Brak użytkownika
KONTO:
Konta na serwerze 'Manta' są udostępniane osobom z sieci lokalnej. Do stworzenia konta należy wybrać sobie login i skontaktować się z adminem. LOGIN Pasujące użytkownikowi określenie - nazwa dla konta, powinien być w miarę sensowną nazwą, która odpowiada użytkownikowi, nie może zawierać polskich liter. Długość loginu nie jest ustalona, powinna jednak być rozsądna (3 do 10 znaków, maximum 'nastu). Ten sam login jest używany do konta pocztowego, na shella, do ftp oraz do serwera 'Manta' w otoczeniu sieciowym, co wymaga również użycia go przy logowaniu do Windows(98 itp).

MANTA (w otoczeniu sieciowym):
Jest to wirtualy użytkownik wyglądający w otoczeniu sieciowym jak typowy komputer z Windows udostępniający zasoby. Ze względu na nazwę programu wykonującego to zadanie jest również określany nazwą 'Samba'. Aby mieć dostęp do Samby należy mieć już konto na 'Mancie' i poinformować admina o takiej chęci. Na Sambie znajdują się katalogi publiczne zawierające dane dostępne dla wszystkich użytkowników - tylko do odczytu, katalog prywatny dla każdego użytkownika (o tym dalej) i katalog tymczasowy dla wszystkich z możliwością zapisu i odczytu. Żaden zasób Samby nie jest widoczny poza siecią lokalną. Do prawidłowego działania wymagane jest uruchamianie Windows z użyciem właściwego loginu - tego samego jak do shella, maila itd oraz aktywowanego w Sambie. Użycie w Windows hasła wraz z loginem jest opcjonalne i nie jest powiązane z działaniem Samby, jednak hasło zawsze zwiększa poziom bezpieczeństwa i prywatności danych.

KATALOG PRYWATNY:
Ten katalog jest widoczny tylko dla osoby, która uruchomiła Windows posługując się swoim loginem, który jest już znany Sambie. Zawartość tego katalogu należy wyłącznie do właściciela loginu i inne osoby nie mają do niego wglądu. Jeżeli z jednego komputera korzysta więcej niż jedna osoba to logowanie się z użyciem różnych loginów powoduje podstawianie pod zasób 'prywatny' różnych katalogów. Każdy użytkownik Samby widzi katalog o nazwie 'prywatny' ale dla każdej osoby przedstawia on inną zawartość - jego prywatną. Taki katalog można sobie 'zamapować' i używać go tak jak dysku lokalnego, włączając w to nawet zainstalowanie tam jakiegoś programu. Ilość miejsca w tym katalogu zależy od miejsca na serwerze. W tej chwili nie jest limitowana, ale w późniejszym okresie zostanie dostosowana do potrzeb i możliwości.Copyright © 2002-2004 by Manta  created in 0.0056 s;